Ang South Dakota ay nasa landas upang maging ika-39 na estado upang palawakin ang Medicaid sa ilalim ng ACA

Simula sa Hulyo 1, mahigit 52,000 na nasa hustong gulang na mababa ang kita sa South Dakota ang magiging karapat-dapat para sa Medicaid sa ilalim ng Affordable Care Act, inihayag ng Centers for Medicare and Medicaid Services noong Hunyo 30. Bumoto ang South Dakota na pabor sa pagpapalawak ng pagiging karapat-dapat noong nakaraang taon, at kamakailang inaprubahan ng CMS ang mga pagbabago sa programa ng estado.
Maliban kung iba ang binanggit, ang mga miyembro ng institusyonal ng AHA, kanilang mga empleyado, at mga asosasyon ng ospital ng estado, estado, at lungsod ay maaaring gumamit ng orihinal na nilalaman sa www.aha.org para sa mga di-komersyal na layunin.Hindi inaangkin ng AHA ang pagmamay-ari ng anumang content na ginawa ng anumang third party, kabilang ang content na kasama ng pahintulot sa mga materyal na ginawa ng AHA, at hindi maaaring magbigay ng lisensya na gamitin, ipamahagi o kung hindi man ay muling gawin ang naturang third party na content.Upang humiling ng pahintulot na magparami ng nilalamang AHA, mag-click dito.

 


Oras ng post: Hul-22-2023